چاپ کردن این صفحه

یادداشتی مهم از دکتر صادق خلیلیان

نسبت بایدن و ترامپ با دولت مقتدر در ایران

پنج شنبه, 22 آبان 1399 ساعت 16:53 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شبکه خبری مردم/ دکتر صادق خلیلیان:  در خصوص تنظیم راهبرد سیاسی جمهوری اسلامی در مقابل نتایج انتخابات آمریکا، باید به این نکته توجه داشت که بر اساس تجربه چهل ساله گذشته، راهبرد هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه، مهار جمهوری اسلامی و تضعیف آن است. بنابراین صرفنظر از آنچه که در آمریکا رخ دهد، مهم داشتن ابتکار عمل و اتخاذ راهبرد درست توسط جمهوری اسلامی ایران است که خوشبختانه به اراده و تصمیم داخلی بستگی دارد که نتیجه کار را مشخص می‌کند.

 

نتیجه تجربه 7 سال گذشته نشان داد که؛ دولت روحانی با نداشتن ابتکار عمل، ضعف تدبیر و چشم¬ دوختن به عنایت طرفهای خارجی توافق برجام، در مقابل هزینه‌های سنگینی که به کشور تحمیل شد، دستاورد قابل توجهی نداشت. آقای سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در همان دوره پس از توافق برجام و در زمان اوباما، اظهار داشت که هیچ چیز از توافق برجام عاید ایران نشده است. اظهارات آقای ظریف هم در مصاحبه با رسانه های خارجی در همان ایام، بعنوان اعتراض به دولت آمریکا و جان کری (که دولت ایران را فریب داده و به قولشان عمل نکردند)، همین اعتراف را دربرداشت و در دوره ترامپ هم همین تجربه را شاهد بودیم. 

تجربه 4 دهه اخیر نشان می دهد که هرگاه جمهوری اسلامی دارای یک دولت مقتدر و انقلابی بوده که با همت و شجاعت در سیاست داخلی و خارجی حرکت کرده، روند رشد و توسعه کشور به نحو بالنده‌ای پیشرفت کرده است. همچنین هرگاه دولت فاقد راهبرد انقلابی و اعتماد بنفس بوده، توانائیهای داخلی کشور را نادیده گرفته و چشم به اقدام قدرتهای خارجی داشته، نتیجه‌ای نصیب کشور نشده است صرفنظر از اینکه حزب دمکرات در آمریکا روی کار بوده یا حزب جمهوری‌خواه.

بر اساس گزارش بانک مرکزی و بانک جهانی، متوسط سالانه نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 92 الی 98، نزدیک به صفر بود، نرخ سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و اقتصاد کشور در رکود قرار داشته است. نامه چهار وزیر دولت اول آقای روحانی که به ایشان اعلام خطر کردند مبنی بر اینکه اقتصاد از رکود به سمت بحران می‌رود بعنوان یک سند موجود است (درحالیکه در آن زمان دولت دمکرات اوباما روی کار بود و توافقات هم حاصل شده بود). البته هر چهار وزیر بعداً از وزارت کنار گذاشته شدند.

باید به این واقعیت توجه داشت که مردم، تحمل تداوم راهبرد و عملکرد شکست خورده و تجربه 7 سال اخیر دولت روحانی و حامیان سیاسی ایشان را ندارند؛ مردم انتظار دارند که با اتمام کار این دولت که چند ماه بیشتر به آن باقی نمانده است، کشور شاهد یک دولت انقلابی، شجاع، با همت و دارای ابتکار عمل اقتصادی و سیاسی مبتنی بر اراده ملی و استفاده از ظرفیتهای متنوع بین‌المللی با حفظ شان و جایگاه جمهوری اسلامی باشند. 

باید به دوگانه سازی‌های شکست خوردگان سیاسی حامی دولت ناموفق روحانی که جایگاه خود را بین مردم از دست داده‌اند توجه نکرد. نظام جمهوری اسلامی ایران باید نتیجه انتخابات آمریکا و حواشی آن را، یک فرصت تاریخی بداند و از آن نهایت استفاده را بنماید. ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی است که با روی کار آمدن یک دولت انقلابی، مردمی، با اراده، شجاع و بالنده، اهداف برنامه‌های رشد و توسعه کشور تحقق یابد.

چه بایدن روی کار باشد و چه ترامپ، نظام جمهوری اسلامی و مردم فهیم ایران در نظر داشته باشند که، دولتی با ویژگی‌های دولت روحانی و حامیان سیاسی آن به ضرر کشور و منافع مردم است؛ آزموده را آزمودن خطاست.

 

انتهای پیام/